Board Members

1. መ.ም.ቆ. አባ እስጢፋኖስ ባሕሩ ዋና አስተዳዳሪ
2. መ.ሰ.ቆ. አባ ፈቃድ ኢየሱስ ክንፈ ሚካኤል ም/አስተዳዳሪና ገበዝ
3. ሊቀ ልሳናት ቀ. ቡሩክ በየነ
4. ሊቀ ትጉሃን ፍቅሬ አዱኛ ገላዬ የቤተ ክርስቲያኑ ጸሐፊ
5. አቶ አስተርአየ ሐዲስ ሊቀ መንበር
6. አቶ ሲሳይ ደንቦባ ጸሐፊ
7. አቶ ሰለሞን አየለ
8. አቶ ዮርዳኖስ ባሕሩ
9. ዶ/ር አንተነህ ግርማ
10. ወ/ሮ ማሜ አክሎግ
11. አቶ ዳንኤል ታምሩ
12. አቶ ወንደወሰን በቀለ
13. አቶ መስፍን ዘውዱ